Vem ska man tro på? Om trombolys vid stroke.

För dem som bara följer diskussionerna i svenska läkarfora kan det komma som en överraskning att det internationellt förs en livlig debatt om det vetenskapliga underlaget för trombolys vid stroke. Det skrevs nyligen om detta i bl a BMJ. Jag har ingen åsikt i sakfrågan men kan inte komma undan en känsla av att ha blivit vilseledd under min utbildning. Det var få saker som hamrades in med samma övertygelse som vikten av att “rädda hjärnan”. Jag kan inte minnas att saken någon gång problematiserades. Och märkligheterna fortsätter fortfarande. När det kommer ett strokelarm, som bara i undantagsfall betyder att en patient med akut cerebrovaskulär lesion är på väg in (och om patienten verkligen har det är det bara i undantagsfall trombolys i slutändan ges), förväntas vi genast släppa allt vi har för händerna (patienten med svår sepsis får snällt vänta) och, inte sällan under tryck från personal med stora karriärmässiga investeringar i hypotesen att trombolys fungerar, göra ett summariskt akut omhändertagande. Jag känner till flera exempel där annan, akut behandlingskrävande sjukdom missats på grund av det summariska omhändertagandet och den kognitiva bias som uppstår då larmet fått etiketten “stroke”.

Sjukvårdssystemet har investerat stora resurser i hypotesen att trombolys vid stroke fungerar. Stora ambulansresurser tas i anspråk. De studier som gjorts om nyttan av trombolys har bara undersökt effekten i behandlingsgruppen vs placebo. Många har goda argument för att ingen nytta har kunnat påvisas. I ett system med ändliga resurser sker varje prioritering på bekostnad av något annat. Jag skulle hemskt gärna vilja se en studie där också undanträngningseffekterna av införandet av “stroke-kedjan” tagits i beaktande!

Det finns mycket att läsa om detta. Här följer några länkar:

Lifeinthefastlane: why we should be very wary of using clotbusting drugs to treat acute strokes

Emergencymedicineireland: lytics in stroke

thennt: thrombolytics for stroke

Emergency Medicine Australia (tidskrift): Believing is seeing… +  svar (som försvarar trombolys).

Leave a comment

Filed under Akut internmedicin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s